Özel Eğitim Öğretmenliği Rehberi

Özel Eğitim Öğretmenliği Hakkında Her Şey

  • Özel Eğitim Öğretmenliği Rehberi

    ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

    Özel Eğitim Nedir? Özel eğitim en basit tanımıyla, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak, ihtiyaçlarını giderecek şekilde yetiştirmektir. Bu tanımı genişletmek ve daha iyi inceleyebilmek için bazı kavramları kısaca açıklayalım: Zedelenme: Bireyde kalıcı yada geçici bir kayıp…